Tư Vấn Về Tiền Đền Bù Giải Phóng Mặt Bằng

Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng giúp gia đình tôi. Tháng 4/2012, gia đình tôi mua mảnh đất kế bên, tiếp giáp với mảnh đất đang ở với giá 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng chẵn), có công chứng sang tên sổ đỏ  và sử dụng mảnh đất không có bất kì tranh chấp nào. Đến năm 2017, mảnh đất đó bị thu hồi do có dự án xây dựng công viên nhưng không được đền bù. Khi gia đình tôi đến hỏi rõ về phương án bồi thường thì bộ phận giải phóng mặt bằng trả lời đã đền bù cả tiền đất và cây cối hoa màu trên đất. Khi tôi nhìn vào giấy bồi thường của gia đình tôi, tôi nhận thấy rằng một người khác đã ký tên của tôi để chứng nhận bồi thường cho mảnh đất mà gia đình tôi đang sử dụng. Nhưng khi họ xác nhận, họ từ chối trả tiền bồi thường đất cho gia đình tôi. Vậy thì theo luật sư, làm thế nào để tôi được đòi lại số tiền đền bù giải phóng mặt bằng đó?

Luật sư tư vấn luật đất đai - 19006512
Luật sư tư vấn luật đất đai – 19006512

Luật sư tư vấn đất đai tư vấn luật đền bù giải phóng mặt bằng:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Căn cứ vào thời gian phát sinh vụ việc, chúng ta áp dụng Luật Đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2015 để giải quyết. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn về các quy định bồi thường giải phóng mặt bằng như sau:

Thứ nhất, về chủ sở hữu quyền sử dụng đất.

Theo như bạn cung cấp, tháng 4/2012, gia đình bạn mua mảnh đất kế bên, tiếp giáp với mảnh đất đang ở với giá 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng chẵn), có công chứng sang tên sổ đỏ  và sử dụng mảnh đất không có bất kì tranh chấp nào. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 503 Bộ luật dân sự năm 2015 về hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất: “Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng kí theo quy định của Luật đất đai.”

Và căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 188 Luật đất đai 2013 về điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: “Việc chuyển nhượng,…quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng kí đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng kí vào sổ địa chính.”

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ ngày đăng ký vào sổ địa chính. 

Trường hợp của bạn đã tiến hành “công chứng sang tên sổ đỏ”, tức là bạn đã phải công chứng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, đăng kí vào sổ địa chính và yêu cầu cấp lại sổ đỏ. Khi tên trên sổ đỏ là gia đình bạn thì gia đình bạn là chủ sở hữu quyền sử đụng đất.

Thứ hai, về phương án đền bù giải phóng mặt bằng khi có dự án xây dựng công viên.

  • Bồi thường về đất

Căn cứ điều 3 khoản 12 Luật đất đai 2013: “ Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.”

Căn cứ Luật Đất đai 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1.
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Như vậy, trường hợp của gia đình bạn được Nhà nước bồi thường về đất, có thể bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường, sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá đất cụ thể của loại đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi tại thời điểm thu hồi đất.

  • Bồi thường về chi phí đầu tư vào đất

Trước hết, bạn phải kiểm tra lại xem mục đích sử dụng đất của mảnh đất đó là đất nông nghiệp hay là đất ở theo quy hoạch của UBND cấp tỉnh. Nếu là đất nông nghiệp, căn cứ vào Luật Đất đai 2013:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào
Hãy liên hệ với Văn Phòng Luật DFC – Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com
VPMB: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
VPMN: Số 16, đường số 1, KDC Cityland, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *