Trình Tự Thực Hiện Tách Thửa Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Công ty Luật DFC cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bao gồm: Tư vấn luật đất đai, tư vấn tách thửa đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cử luật sư tham gia tố tụng luật đất đai để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện được ủy quyền.

Tách thửa đất
Tách thửa đất

1. Trình tự thực hiện tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Vào ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoặc chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất dưới sự quản lý của mình để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

+ Trong trường hợp tách một thửa đất nhưng cần thực hiện đo đạc địa chính, trong vòng không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện đo đạc trắc địa. thửa đất mới được chia, trích bản đồ địa chính, bản sao hồ sơ địa chính và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;

+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản trích lục bản đồ địa chính, bản sao hồ sơ địa chính của Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm nộp cho Ủy ban Nhân dân huyện để ký văn bản chứng nhận thửa đất mới;

+ Trong vòng không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ xem xét, ký và gửi giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Ngay trong ngày nhận được giấy chứng nhận đã ký hoặc không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao bản gốc giấy chứng nhận lô đất mới cho người sử dụng đất.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần tài liệu, bao gồm:

– Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhất nhiều thửa đất thành một thửa đất;

– Một trong những giấy tờ quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm:

+ Tài liệu về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc đưa vào sổ đăng ký đất đai, sổ địa chính;

+ Giấy tờ pháp lý về thừa kế và tặng quà quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ phân bổ nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

+ Giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, hiện đã được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã chứng nhận trước khi được sử dụng trước 15 tháng 10 năm 1993;

+ Giấy tờ thanh lý và giá nhà đất gắn liền với đất thổ cư theo quy định của pháp luật;

+ Tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

+ Các hộ gia đình và cá nhân hiện đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ nêu trên (từ a) đến e) có đính kèm tên của một người như vậy, cùng với một tài liệu về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. có chữ ký của các bên liên quan, nhưng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, đã tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo luật định, hiện đã được chứng nhận bởi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. là đất không có tranh chấp;

+ Các hộ gia đình và cá nhân có thể sử dụng đất theo phán quyết hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của các cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước Cơ quan có thẩm quyền đã được thi hành.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT 24/7: 1900.6512

Các nhánh tổng đài:

(Gọi 19006512 và làm theo hướng dẫn hoặc bấm số theo phím)

Nhấn Phím 1: Để Tư Vấn Luật Đất Đai, Tư Vấn Tách Thửa Đất

Nhấn Phím 2: Để Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình

Nhấn Phím 3: Để Tư Vấn Luật Dân Sự, Luật Thừa Kế

Nhấn Phím 4: Để Tư Vấn Luật Hình Sự, Luật Giao Thông, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự

Nhấn Phím 5: Để Tư Vấn Luật Thuế, Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội

Nhấn Phím 6: Để Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp, Đấu Thầu, Đầu Tư, Các Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Nhấn Phím 7: Để Tư Vấn Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Thu Nợ

Nhấn Phím 0: Để Được Trợ Giúp Các Yêu Cầu Dịch Vụ Pháp Lý Khác, Hoặc Đặt Lịch Gặp Luật Sư Trực Tiếp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *