Tư vấn Đất đai – Hợp đồng mua bán đất – Ủy quyền mua bán đất

Hợp đồng mua bán đất và tài sản gắn liền với đất là một văn bản pháp lý quan trọng để thống nhất các điều khoản về giá trị mua, bán, chuyển nhượng đất và các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình mua bán, chuyển nhượng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

tu-van-hop-dong-mua-ban-dat

1. Hợp đồng ủy quyền mua bán đất khi người bán đất ở địa phương khác

“Chào Luật sư DFC tôi tên Mai văn ** Tôi có một vài thắc mắc liên quan đến luật đất đai nhờ luật sư tư vấn giúp. Mẹ tôi có một thửa đất ở muốn cho vợ chồng tôi bán để có vốn làm ăn. Tuy nhiên hiện nay mẹ tôi đang đang ở Hà Nội, đất này ở bình dương không thể về để làm thủ tục bán đất với khách. Vậy xin hỏi luật sư có cách nào để ký hợp đồng mua bán đất trong trường hợp này mà không cần mẹ tôi phải về không ạ. Cảm ơn luật sư!”

Xem thêm: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – TÁCH THỬA ĐẤT THỔ CƯ

Luật sư tư vấn Luật Đất đai về hợp đồng mua bán đất:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình đến Công ty luật DFC. Dựa trên những tình tiết mà bạn cung cấp chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Sau đây hợp đồng mua bán đất được gọi đúng là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013:

“Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Trước tiền thửa đất này phải đảm bảo các điều kiện nêu trên thì mới được phép chuyển nhương. Đồng thời bạn không phải là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thẻ giao kết hợp đồng chuyển nhượng với khách. Vậy muốn chuyển nhượng đất này cho người mua thì có hai giải pháp cho bạn:

  • Một là mẹ bạn phải trở về nơi có đất để giao kết hợp đồng mua bán đất tại Văn phòng công chứng.
  • Hai là mẹ bạn ủy quyền cho bạn thực hiện việc chuyển nhượng.

Giải pháp thứ hai phù hợp nhất với với tình huống của bạn đang gặp phải. Vậy thủ tục ủy quyền cho bạn như thế nào khi mẹ bạn đang ở Hà Nội.

  • Ủy quyền thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014:

Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Như vậy mẹ bạn có thể soạn giấy ủy quyền với nội dung – ủy quyền cho bạn toàn quyền thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, ký vào các giấy tờ để thực hiện đăng ký biến động sang tên cho người thứ ba. Sau đó mẹ bạn đến bất cứ văn phòng công chứng nào để chứng thực giấy ủy quyền này. Khi đi chuẩn bị (Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiều, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của bạn). Sau đó tiếp tục gửi về Bình dương giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng giấy ủy quyền trên, bạn tiếp tục ra văn phòng công chứng có nơi có đất tiếp tục chứng thực chữ ký của bạn trong vào giấy ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014. Ngay sau khi Công chứng viên chứng thực chữ ký của bạn trong giấy ủy quyền, tại thời điểm này bạn có thể thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sang tên cho người mua đất mà không cần mẹ bạn về.

Lưu ý: Trong trường hợp quyền sử dụng đất này là tài sản chung của bố và mẹ bạn, thì bố và mẹ bạn cùng ra văn phòng công chứng làm giấy ủy quyền và cùng ký tên ủy quyền cho bạn.


2. Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà người chuyển nhượng ở nước ngoài không thể về nước

“Chào Luật sư DFC tôi tên đặng thị ngân Tôi có một vài thắc mắc liên quan đến luật đất đai nhờ luật sư tư vấn giúp. Bô tôi có một thửa đất ở đà nẵng muốn bán cho người mua đất. Tuy nhiên hiện nay bố tôi đang định cư bên Canada không thể về để làm thủ tục ủy quyền mua bán nhà đất. Vậy xin hỏi luật sư có cách nào để ký hợp đồng mua bán đất trong trường hợp này mà không cần bố tôi phải về không ạ. Cảm ơn luật sư!”

Luật sư tư vấn Luật Đất đai về hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình đến Công ty luật DFC. Dựa trên những tình tiết mà bạn cung cấp chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

  • Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013:

“Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Trước tiền thửa đất này phải đảm bảo các điều kiện nêu trên thì mới được phép chuyển nhượng. Đồng thời quyền sử dụng đất hiện nay do bố bạn đứng tên nên bạn không thể đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng với người thứ 3 được. Do đó có hai giải pháp cho bạn 

  • Một là bố bạn phải về nước đê giao kết hợp đồng tại văn phòng công chứng.
  • Hai là bố bạn ủy quyền cho bạn thực hiện việc chuyển nhượng.

Giải pháp thư hai phù hợp nhất với với tình huống của bạn đang gặp phải. Vậy thủ tục ủy quyền cho bạn như thế nào khi bố bạn đang ở nước ngoài.

  • Ủy quyền thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng 2014:

“Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam”

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014:

“Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.”

Như vậy bố bạn có thể soạn giấy ủy quyền với nội dung – “ủy quyền cho bạn toàn quyền thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, ký vào các giấy tờ để thực hiện đăng ký biến động sang tên cho người thứ ba.” Sau đó bố bạn đến đại sứ quán tại Canada để chứng thực giấy ủy quyền này. Khi đi chuẩn bị (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiều, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bản sao cmnd hoặc hộ chiếu của bạn). sau đó tiếp tục gửi về việt nam giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng giấy ủy quyền trên, bạn tiếp tục ra văn phòng công chứng có nơi có đất tiếp tục công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014. ngay sau khi Công chứng viên thực chữ ký của bạn trong giấy ủy quyền, tại thời điểm này bạn có thể thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sang tên cho người mua đất mà không cần bố bạn về nước.

Lưu ý: Trong trường hợp quyền sử dụng đất này là tài sản chung của bố mẹ bạn, thì bố và mẹ bạn cùng ra đại sử quán làm giấy ủy quyền mua bán nhà đất và cùng ký tên ủy quyền cho bạn.

Xem thêm: TƯ VẤN ĐẤT ĐAI – HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ


Hãy liên hệ với Văn Phòng Luật DFC – Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com
VPMB: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
VPMN: Số 16, đường số 1, KDC Cityland, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *