Thủ Tục – Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Mới Nhất Năm 2020

Hiện tại thì thủ tục đăng ký Sổ đỏ là một trong những thủ tục khó khăn nhất trong luật làm Sổ đỏ  năm 2020 đối với mọi người. Vậy điều kiện cấp Sổ đỏ là gì và thủ tục cấp sổ đỏ như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục xin cấp Sổ đỏ theo Luật cấp Sổ đỏ mới nhất 2020 mà đội ngũ Luật sư DFC đã soạn cho các bạn. 

Luật sư tư vấn điều kiện cấp sổ đỏ 19006512
Luật sư tư vấn điều kiện cấp sổ đỏ 19006512

I. Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ

1/ Có giấy tờ về quyền sử dụng đất

* Giấy tờ về Quyền sử dụng đất mang tên chính chủ:

 • Các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định có 1 trong những giấy tờ sau:
  • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do các cơ quan có thẩm quyền thời đó cấp;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước cấp tạm thời, hoặc có tên trong Sổ địa chính, Sổ đăng ký ruộng đất từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
  • Giấy tờ về cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất hợp pháp;
  • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Ủy ban cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
  • Giấy tờ như Văn tự mua bán nhà ở, Bằng khoán điền thổ,… do cơ quan có thẩm quyền từ chế độ cũ ngày xưa cấp;
  • Các giấy tờ khác được thành lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, chẳng hạn như sổ đăng ký đất đai và sổ điền đất được làm trước ngày 18 tháng 12 năm 1980; Biên bản phê duyệt của hội đồng đăng ký đất đai cấp xã nêu rõ rằng người sử dụng đất hiện tại là hợp pháp …

* Giấy tờ về Quyền sử dụng đất mang tên người khác:

 • Các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định có 1 trong những giấy tờ sau:
  • Sử dụng đất có một trong các giấy tờ nêu trên, kèm theo tên của người khác, cùng với tài liệu về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan (chưa được chuyển nhượng cho người mua bằng cách bán hoặc cho tặng;
  • Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2014, các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được thực hiện;
  • Không có tranh chấp sẽ được cấp một cuốn sách.

* Các cá nhân và hộ gia đình có thể sử dụng đất theo phán quyết hoặc quyết định của tòa án, kết quả hòa giải, v.v.

 • Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,
 • Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án,
 • Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành,
 • Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

2/ Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Các cá nhân, hộ gia đình không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn có thể được cấp sổ đỏ trong các trường hợp sau:

* Trường hợp không cần phải nộp tiền sử dụng đất

 • Các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014;
 • Các cá nhân, hộ gia đình đang có hộ khẩu thường trú trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và muối ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Được chứng nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã của địa phương nơi sử dụng đất, không có tranh chấp;
 • Các hộ gia đình và cá nhân trong trường hợp này làm đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất ổn định và yêu cầu xác nhận tại Ủy ban Nhân dân xã. Xác nhận sẽ được đính kèm vào tệp ứng dụng cho Sổ đỏ.

* Trường hợp cần phải nộp tiền sử dụng đất

Các hộ gia đình và cá nhân được cấp Sách đỏ và phải trả phí sử dụng đất khi đáp ứng đầy đủ ba điều kiện sau:

 • Sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2004;
 • Đất đã và đang sử dụng không vi phạm Luật Đất đai;
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã rằng đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch.

Trường hợp đất vi phạm quy định cấp sổ đỏ trong Luật Đất đai cấp sổ đỏ như lấn chiếm vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Xem thêm: Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Cho Đất Vi Phạm

II. Thủ Tục, Hồ Sơ Xin Cấp Sổ Đỏ

1/ Hồ sơ xin cấp sổ đỏ

a/ Đối với trường hợp có giấy tờ

* Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn xin cấp sổ đỏ (Mẫu 04a/ĐK);
 • Bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu đất của cá nhân, hộ gia đình (Mang bản chính để xác minh);
 • Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất:
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận công trình xây dựng không phải là nhà ở (Trong trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà hoặc công trình xây dựng, phải có sơ đồ nhà và công trình xây dựng);
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm (nếu có tài sản và nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu).
 • Tài liệu thực hiện nghĩa vụ tài chính (như biên lai thuế, phí sử dụng đất, v.v.); giấy tờ liên quan đến miễn trừ và giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Các giấy tờ cá nhân khác.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện và đủ điều kiện sở hữu nhà và sử dụng đất tại Việt Nam, cần có giấy tờ tùy thân theo quy định.

Trong trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất và bây giờ cần lấy Sổ đỏ, họ chỉ phải xin sổ đỏ Mẫu số 04a/ĐK.

b/ Đối với trường hợp không có giấy tờ

* Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn xin cấp sổ đỏ (Mẫu 04a/ĐK);
 • Bản sao các chứng từ để thực hiện nghĩa vụ tài chính, như biên lai thuế, thuế sử dụng đất …; giấy tờ liên quan đến miễn trừ và giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Các giấy tờ cá nhân khác.

Mặc dù là đất không có giấy tờ, nhưng nếu có nhà, công trình xây dựng khác trên đất không có giấy tờ mà hộ gia đình hoặc cá nhân muốn chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc công trình đó, họ phải nộp thêm giấy tờ sở hữu (viết thông tin về nhà ở, công trình khác trong Sổ đỏ).

2/ Thủ tục cấp sổ đỏ

Bước 1. Gửi hồ sơ

 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở huyện nông thôn, huyện, thị xã, thành phố tỉnh.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nếu được yêu cầu.

Lưu ý: Địa phương đã thành lập cửa hàng một cửa sẽ nộp đơn tại cửa hàng một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc bị thiếu

 • Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, phải thông báo và hướng dẫn người nộp đơn bổ sung (trong vòng 03 ngày làm việc).

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ là hợp lệ và đầy đủ

 • Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi tất cả thông tin vào Sổ nhận;
 • Viết và đưa Biên nhận hồ sơ cho người nộp đơn;

Xử lý yêu cầu cấp phát Sổ đỏ cho các cá nhân và hộ gia đình:

 • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo số tiền phải trả cho các hộ gia đình và cá nhân có yêu cầu cấp Sổ.
 • Hộ gia đình và cá nhân có nghĩa vụ trả các khoản tiền theo quy định, như phí cấp giấy chứng nhận và thuế sử dụng đất (nếu có). Khi thanh toán hoàn tất, hãy giữ hóa đơn và chứng từ để xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả

 • Chi cục đăng ký đất đai sẽ bàn giao sổ đỏ cho người được cấp đã nộp văn bản thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho Ủy ban nhân dân xã để bàn giao hộ gia đình hoặc cá nhân nộp cho cấp xã.

Thời gian giải quyết:

 • Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Mọi thông tin thắc mắc về Thủ tục, điều kiện cấp sổ đỏ; Các bạn hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn pháp luật Đất đai 19006512 của Công ty Luật DFC chúng tôi. Mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp một cách nhanh chóng nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Hãy liên hệ với Văn Phòng Luật DFC – Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com
VPMB: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
VPMN: Số 16, đường số 1, KDC Cityland, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *