Thời Hiệu Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Là Gì?

Vấn đề trách nhiệm hình sự là một trong những vấn đề phổ biến đáng được quan tâm trong thời gian gần đây, vậy trách nhiệm hình sự là gì, không truy cứu trách nhiệm hình sự là gì, khi nào thì được miễn trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự? Bài viết dưới đây của Luật sư DFC sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc này.

1. Trách nhiệm hình sự là gì ?

Trách nhiệm hình sự (TNHS) theo pháp luật hình sự có thể hiểu cơ bản là hậu quả pháp lý bất lợi của hành vi phạm tội được thể hiện thông qua việc áp dụng đối với người phạm tội có thể là một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của Nhà nước theo quy định của luật hình sự.

– Là một trong những hậu quả pháp lý của việc thực hiện hành vi phạm tội của người phạm tội thông qua việc người đã phạm tội phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước.

– Là một dạng cụ thể của trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hình sự của pháp nhân khi thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong luật hình sự bằng một hậu quả pháp lý bất lợi cho người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội do Tòa án áp dụng căn cứ vào tính chất hành vi và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà người đó thực hiện.

Là hậu quả pháp lý bắt buộc của việc thực hiện hành vi phạm tội và được thể hiện thông qua việc áp dụng đối với người phạm tội một hoặc nhiều các biện pháp thể hiện tính cưỡng chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do luật hình sự quy định và cụ thể hóa.

Là một dạng cụ thể của trách nhiệm pháp lý bao gồm các nghĩa vụ phải chịu sự ảnh hưởng, tác động của hoạt động truy cứu Trách nhiệm hình sự, chịu hậu quả bị kết tội, chịu các biện pháp mang tính cưỡng chế của Trách nhiệm hình sự và hình phạt, biện pháp tư pháp khác và phải mang án tích.

2. Các trường hợp được miễn TNHS

Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
Miễn truy cứu TNHS

Căn cứ Điều 29 BLHS năm 2015 thì các trường hợp được miễn TNHS được quy định như sau:

  • Các trường hợp đương nhiên được miễn TNHS: 

+ Khi tiến hành quá trình điều tra, truy tố xét xử, do có sự thay đổi về các chính sách, pháp luật làm cho hành vi mà người phạm tội thực hiện không còn tính chất nguy hiểm cho xã hội nữa.

+ Khi có quyết định đại xá của Quốc hội.

  • Các trường hợp có thể được miễn TNHS, không truy cứu trách nhiệm hình sự:

+ Khi tiến hành quá trình điều tra, truy tố, xét xử do tính chuyển biến của tình hình xã hội mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa

+ Khi tiến hành quá trình điều tra, truy tố, xét xử không may người phạm tội mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo cho nên không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa

+ Trước khi bị phát giác hành vi phạm tội người phạm tội tự thú, khai nhận rõ sự việc, góp phần có hiệu quả thiết thực trong việc phát giác và điều tra, truy quét tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất của tội phạm và lập công lớn hoặc có tính công hiến đặc biệt được Nhà nước và xã hội công nhận điều đó.

  • Người thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm hoặc tài sản của cá nhân khác mà đã tự nguyện sửa chưa khắc phục, đền bù hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện bị hại tự nguyện đưa đến hòa giải và có đơn đề nghị việc miễn TNHS cho người phạm tội thì có thể được xem xét miễn TNHS.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

  • 05 năm đối với tội phạm có tính chất ít nghiêm trọng
  • 10 năm đối với tội phạm có tính chất nghiêm trọng
  • 15 năm đối với tội phạm có tính chất rất nghiêm trọng
  • 20 năm đối với tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Thời hiệu truy cứu TNHS được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định như trên mà người phạm tội lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới mà khung hình phạt được quy định ở mức cao nhất là trên 01 năm thì thời hiệu tội cũ lại tính lại từ ngày thực hiện tội mới.

Nếu người đó cố tình trốn tránh các nghĩa vụ và có quyết định truy nã thì thời hiệu sẽ được tính lại kể từ ngày người đó bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ hoặc tự giác ra đầu thú.

4. Mẫu đơn xin miễn TNHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______***_______

 ……………., ngày ….. tháng …… năm 20….

ĐƠN XIN MIỄN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

  Kính gửi: –  TÒA ÁN NHÂN DÂN…

                 –  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …

  

Tôi tên là: …….. ……………………..,Ngày tháng năm sinh …………………….

Địa chỉ thường trú tại:……………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………..cấp ngày:……/…./20….. tại……………………….

Là bị cáo trong vụ án…………………………………………… đã bị truy tố theo cáo trạng số:………………ngày………………….và sẽ tiến hành xét xử vào ngày …….. tại Tòa sơ thẩm Tòa Án Nhân Dân…………..

Tôi xin trình bày nội dung cơ bản như sau:

Vì ……………………… nên tôi đã có những hành vi sai trái và những vi phạm trong thời gian qua. Kết quả là tôi sẽ phải ra hầu Tòa để chịu  xét xử về hành vi sai trái vào ngày………sắp tới.

Dù tôi biết hành vi của mình là có lỗi và tôi rất ăn năn, hối cải về lỗi lầm này, nhưng sự việc xảy ra là không may hậu quả không mong muốn, tôi không cố ý phạm tôi, tôi không vì động cơ cá nhân khi vi phạm. Ngoài ra, mọi hậu quả của hành vi đều đã được tôi cố gắng khắc phục hoàn toàn và ………………………có văn bản về việc xin xem xét cho trường hợp của tôi.

Bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào các chính sách định hướng nhân đạo của Đảng và Nhà Nước, tôi làm đơn này thỉnh cầu, mong muốn tới quý Tòa và quý Viện xem xét thấu đáo cho tôi được miễn trách nhiệm hình sự đối với các hành vi lệch chuẩn, sai phạm của tôi trong phiên tòa xét xử sắp tới.

Tôi xin cam kết những điều trình bày bên trên  ……………………………..

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                   (Ký tên)

                                                                                              Nguyễn Văn B

 

Trên đây là toàn bộ những vấn đề liên quan về Trách nhiệm hình sự mà Luật sư Công ty Luật DFC muốn chia sẻ đến bạn đọc. Mọi vấn đề thắc mắc mời bạn đọc liên hệ qua hotline 1900.6512 để được tư vấn cụ thể nhất.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *