Lý Lịch Tư Pháp Là Gì Và Những Điều Cần Chú Ý

Trong thực tế lý lịch của một người chiếm vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cũng như hoạt động công việc của người phạm tội. Để giúp bạn đọc hiểu được những vấn đề quy định của pháp luật về Lý lịch tư pháp là gì, bài viết dưới đây Luật sư DFC sẽ giúp bạn đọc phần nào giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Lý lịch tư pháp là gì?

Dựa trên những khía cạnh của pháp luật Lý lịch tư pháp được hiểu là các lý lịch về án tích của người bị kết án trên sự thông qua của các chế tài về hình sự trong bản án hay quyết định của Tòa án (Những quyết định, bản án về hình sự) mà đã có hiệu lực pháp luật, những thông tin cung cấp về tình trạng thi hành án và các thông tin khác liên quan đến bản án.

Ở tại một số quốc gia cũng có những quy định về thông tin lý lịch tư pháp bao gồm cả việc yêu cầu cấm các cá nhân đó thực hiện các công việc hoặc đảm nhiệm một số chức vụ nhất định, hạn chế việc tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất do quyết định tuyên bố phá sản mà Tòa án tuyên.

Các loại phiếu lý lịch tư pháp

Có hai loại phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu lý lịch tư pháp số 1Phiếu lý lịch tư pháp số 2:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là gì? Là phiếu cấp cho công dân của Việt Nam hoặc người nước ngoài đã hoặc đang tiến hành việc cư trú tại Việt Nam;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Là phiếu cấp cho cơ quan thực hiện tiến hành tố tụng để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc cấp theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân để cho người đó biết được các nội dung liên quan đến lý lịch tư pháp của mình.

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1

Thứ nhất, là về họ tên giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thứ hai, về tình trạng án tích :

 • Đối với người không bị tòa án kết án thì ghi không có án tích, trường hợp mà người bị kết án chưa đủ điều kiện để được tiến hành việc xóa án tích thì ghi có án tích, kèm theo đó là các tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung.
 • Đối với trường hợp người được tiến hành xáo bỏ án tích và thông tin về việc xóa bỏ án tích đã được cập nhật vào trong lý lịch tư pháp thì ghi không có án tích
 • Đối với trường hợp người thuộc diện được đại xá và thông tin về việc được đại xá được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì cũng ghi tương tự là không có án tích.

Thứ ba, là các thông tin về việc cấm đảm nhiệm, chức vụ, thành lập hay quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm các chức vụ hay thành lập quản lý kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã dựa trên quyết định tuyên bố phá sản thì ghi không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì điền là chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

Thứ tư, là trường hợp mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức không đưa ra yêu cầu gì thì phần nội dung quy định tại khoản này không cần thiết phải ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 2

Thứ nhất, là cung cấp đầy đủ về họ tên giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thứ hai, là tình trạng án tích: 

 • Với người mà không bị thực hiện việc kết án thì điền là không có án tích.
 • Đối với người đã bị kết án thì có thể điền đầy đủ là án tích đã được xóa, thời điểm được xóa án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Tòa án đã tuyên án, tội danh, các điều khoản luật được phép áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong các bản án hình sự, án phí và tình trạng về vấn đề thì hành án.
 • Trường hợp mà người bị kết án thông qua các bản án khác nhau thì các loại thông tin về vấn đề mang án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

Thứ ba, là về vấn đề thông tin về việc cấm đảm nhiệm các chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 • Trường hợp đối với người không bị cấm đảm nhiệm các chức vụ hoặc thành lập quản lý doanh nghiệp hợp tác xã theo quyết định tuyên bố về việc phải phá sản thì ghi không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm hoặc thành lập, quản lý các doanh nghiệp hợp tác xã theo quyết định tuyên bố về việc phá sản thì có thể ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Xem thêm: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ LÀ GÌ?

Tại sao phải làm giấy lý lịch tư pháp?

Việc xác định lý lịch tư pháp đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh người đó có tiền án tiền sự hay chưa, yếu tố này tác động lớn đến công việc cũng như các quan hệ khác trong đời sống xã hội.

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp?

Bước 1: Điền các thông tin cần thiết vào Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở tư pháp của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Cán bộ ở bộ phận tiếp nhận, kiểm duyệt hồ sơ nộp:

+ Trường hợp mà hồ sơ đầy đủ và phù hợp với quy định thì cán bộ sẽ tiến hành tiếp nhận và ghi phiếu hẹn để trả kết quả.

+ Trường hợp mà hồ sơ chưa đầy đủ và hoàn thiện thì cán bộ tiến hành hướng dẫn người dân bổ sung sửa đổi để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc về thẩm quyền giải quyết của Sở thì sẽ có những hướng dẫn cho người dân tới cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận sau đó tiến hành chuyển hồ sơ tới Phòng Lý lịch tư pháp để tiến hành các bước giải quyết theo quy định.

Bước 4: Sau khi phòng lý lịch tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm duyệt và giải quyết theo các quy định về lý lịch tư pháp và chuyển kết quả sau khi phân tích tới bộ phận một cửa theo đúng những quy định.

Trong khi tiến hành giải quyết phát hiện hồ sơ cần tiến hành việc phải xác minh hoặc thêm bớt, bổ sung hồ sơ thì bộ phận Phòng Lý lịch tư pháp cần thông báo kịp  thời tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại về thời gian để giải quyết( nếu cần) cho người dân.
Bước 5: Sau khi tiếp nhận kết quả, thông báo từ Phòng Lý lịch tư pháp, sau đó vào sổ và trả các kết quả cho người dân theo đúng như trong phiếu hẹn. 

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp?

 • Thông thường, phiếu lý lịchTư pháp sẽ được cấp sau khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ;
 • Đối với người nước ngoài sẽ muộn hơn nhưng không quá 15 ngày;
 • Riêng đối với đương sự là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc đã cư trú ở nước ngoài, thời hạn không quá 20 ngày.

Lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu?

Hiện tại không có quy định rõ ràng và nhất quán về thời gian hồ sơ tư pháp sẽ dựa trên các quy định trong các tài liệu của từng lĩnh vực pháp luật có liên quan và tùy thuộc vào quyết định của cơ quan, tổ chức có nhu cầu xác minh tình trạng của tội phạm của cá nhân lịch sử;

Do đó, để biết chính xác hồ sơ tư pháp số 2 có bao lâu, bạn phải xác định xem bạn có cần một hồ sơ tội phạm để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào cũng như tùy thuộc vào quyết định của cơ quan hoặc tổ chức có liên quan.

Lệ phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp là bao nhiêu?

Hiện tại, lệ phí lý lịch tư pháp được quy định như sau:

Tại Hà Nội

 • Người có hộ khẩu Hà Nội: 257.000 đồng/hồ sơ;
 • Người có hộ khẩu ngoài tỉnh: 293.000 đồng/hồ sơ.

Tại TP HCM:

 • Đăng ký hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh: 258.000 đồng/hồ sơ;
 • Người đăng ký hộ khẩu ngoài tỉnh: 278.000 đồng/hồ sơ.

Ghi chú:

 • Đối với học sinh, sinh viên, người có công phục vụ cách mạng, thân nhân liệt sĩ: 100.000 đồng/lần.
 • Nếu người nộp đơn yêu cầu nhiều hơn 2 phiếu cùng một lúc, từ vé thứ 3 trở đi sẽ có phí bổ sung 3.000 đồng/vé.
 • Miễn lệ phí cấp thẻ lý lịch tư pháp cho người dân nghèo và người dân sống ở các xã cực kỳ khó khăn theo quy định của pháp luật. Nếu đủ điều kiện để được miễn hoặc giảm phí, người nộp đơn phải xuất trình các tài liệu để chứng minh.

Lý lịch tư pháp trực tuyến là gì?

Hiện tại, bạn có thể đăng ký thông tin cho lý lịch tư pháp online trước khi đến trung tâm bằng cách truy cập trang web làm lý lịch tư pháp nhanh: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home để điền thông tin để nhận số cuộc hẹn. Sau đó, khi bạn có một cuộc hẹn, bạn mang đơn trực tiếp đến nộp.

Xem thêm Cách điền thông tin lý lịch tư pháp online

Lý lịch tư pháp làm ở đâu? Các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp?

 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia: Cấp đối với các trường hợp như: Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hiện tại hoặc nơi tạm trú, tạm vắng.
 • Sở tư pháp: Cấp đối với trường hợp như: Người Việt Nam đang thường trú, tạm trú ở Việt Nam; người Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài; Người nước ngoài đang có nơi cư trú tại Việt Nam.

Mẫu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2:

Mẫu lý lịch tư pháp số 1
Mẫu lý lịch tư pháp số 2

Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về lý lịch tư pháp online mà Luật sư DFC muốn chia sẻ đến bạn đọc, mọi vấn đề thắc mắc mời bạn đọc liên hệ qua Hotline 19006512 để được tư vấn và trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn Luật hình sự Công ty luật DFC. 

Xin chân thành cảm ơn!

Hãy liên hệ với Văn Phòng Luật DFC – Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com
VPMB: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
VPMN: Số 16, đường số 1, KDC Cityland, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *