Luật Hôn Nhân Gia Đình 2020: Quyền Nuôi Con Khi Ly Hôn

Sau khi ly hôn – chấm dứt quan hệ hôn nhân, vấn đề xác định quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn là vấn đề luôn được các bên quan tâm trong mối quan hệ hôn nhân, thậm chí là tranh chấp, “chiến đấu” với nhau. Vậy đâu là quyền nuôi con khi ly hôn? Nếu ly hôn quyền nuôi con thuộc về ai? Làm thế nào để muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn? Luật hôn nhân gia đình về quyền nuôi con? Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết sẽ đề cập đến nội dung quyền nuôi con ngay khi ly hôn và Luật về quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Xem thêm:

Hiện tại, không có quy định nào về khái niệm quyền nuôi con khi ly hôn trong các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng quyền nuôi con khi ly hôn được hiểu là quyền trực tiếp chăm sóc, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau khi Tòa án quyết định ly hôn.

I. Nội Dung

Theo luật hiện hành, nội dung của các quy định về quyền nuôi con khi ly hôn và cách giành quyền nuôi con khi ly hôn được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau:

 • Dựa trên các quy định tại Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, bất kể tình trạng hôn nhân của cha mẹ, dù đã ly hôn hay không, và ai sẽ là người giám hộ trực tiếp sau khi ly hôn Cả hai cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ chăm sóc và nuôi con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực làm việc, cũng không có tài sản để nuôi sống bản thân.
 • Đồng thời, theo luật định, khi quyết định ly hôn, quyết định ai sẽ là người có thể trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, quyền và nghĩa vụ của cha và mẹ đối với con cái, trước hết là chủ thể theo thỏa thuận của cha mẹ (tức là vợ chồng trong quan hệ hôn nhân).
 • Nếu vợ chồng không thể đạt được thỏa thuận nuôi dạy con cái (tức là có tranh chấp trong việc quyết định người trực tiếp chăm sóc con cái họ), việc giải quyết ly hôn và quyền nuôi con ly hôn sẽ được xác định theo quyết định của Tòa án phán quyết dựa trên pháp luật hiện hành về hôn nhân và gia đình. Như sau:

1. Quyền nuôi con đối với con dưới 36 tháng tuổi (giành quyền nuôi con dưới 3 tuổi khi ly hôn):

Dựa trên các quy định tại khoản 3, Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, khi chồng và vợ có tranh chấp về quyền nuôi con trực tiếp và đứa trẻ hiện dưới 36 tuổi, quyền nuôi con khi bố mẹ ly hôn được trao trực tiếp đối với người mẹ nuôi, trừ trường hợp người mẹ không có khả năng nuôi con, không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái; hoặc người cha và người mẹ kia đã đồng ý về cách sắp xếp nuôi dạy con phù hợp với sở thích của con.

Nội dung của điều khoản này là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà mẹ và trẻ em – những người thiệt thòi trong xã hội, đồng thời phù hợp khi trẻ dưới 3 tuổi – rất trẻ, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng trực tiếp từ người mẹ.

Có thể thấy rằng, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, quyền trực tiếp nuôi con dưới 03 tuổi sẽ được trao cho người mẹ khi người mẹ có khả năng và điều kiện chăm sóc con. Các điều kiện để chăm sóc và nuôi dưỡng trực tiếp các bà mẹ thường được thể hiện thông qua các điều kiện kinh tế, tinh thần, môi trường sống, thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, và trong trường hợp này, điều kiện này không có nghĩa là người mẹ cần phải tốt hơn chồng, nhưng chỉ cần đáp ứng nhu cầu tối thiểu của trẻ để thể hiện khả năng chăm sóc trẻ.

Tuy nhiên, cần lưu ý, mặc dù luật pháp ưu tiên người mẹ cho con dưới 03 tuổi, như:

 • Người cha hoặc người mẹ bị Tòa án kết án vì một trong những hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, thể xác, danh dự và nhân phẩm của đứa trẻ này với những lỗi cố ý hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền của cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em.
 • Cha mẹ có hành vi cố ý làm hư hại, phá hủy hoặc phân tán tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của đứa con.
 • Cha và mẹ dẫn lối sống đồi trụy, phóng túng.
 • Cha mẹ kích động và ép buộc con cái họ thực hiện các hành vi bất hợp pháp, vi phạm đạo đức xã hội, chẳng hạn như xúi giục trẻ em giết người, ăn cắp …

Nếu mẹ hoặc cha rơi vào một trong những trường hợp quy định tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nếu đứa trẻ dưới 36 tháng tuổi, cha hoặc mẹ vẫn có thể được xác định là có quyền nuôi con một khoảng thời gian, vì vậy người này sẽ không được quyền nuôi con khi ly.

Xem thêm: ÁN PHÍ LY HÔN – THUẬN TÌNH VÀ ĐƠN PHƯƠNG NĂM 2020

2. Quyền nuôi con đối với con từ đủ 36 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi (giành quyền nuôi con trên 3 tuổi khi ly hôn)

Khi người phối ngẫu có tranh chấp về quyền nuôi con và việc ly hôn của họ khi con đủ 36 tháng tuổi trở lên đến dưới 7 tuổi, trường hợp này, dựa trên các quy định tại khoản 2, Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quyền trực tiếp nuôi dạy con cái của cha mẹ khi ly hôn được xác định là bình đẳng, có nghĩa là cả hai cha mẹ đều có cơ hội bình đẳng để giành quyền nuôi con. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ trao con cho một bên (cha mẹ) trên cơ sở xem xét và so sánh các điều kiện để chăm sóc trực tiếp, nuôi dưỡng và giáo dục cả cha mẹ và lợi ích về mọi mặt của đứa con.

Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình - 19006512
Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình – 19006512

II. Điều Kiện Nuôi Dưỡng Con Cái

Cụ thể, ai có quyền nuôi con khi ly hôn phải theo các điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thể hiện thông qua các khía cạnh sau:

a. Điều kiện kinh tế:

 • Để có quyền trực tiếp nuôi con, cha mẹ phải chứng minh điều kiện kinh tế của mình, vì việc xác định điều kiện kinh tế sẽ thể hiện khả năng tài chính cũng như thu nhập.
 • Danh tính của người này là cơ sở để xác định khả năng tối thiểu của trẻ em để đáp ứng các nhu cầu tối thiểu như ăn, mặc, học và chơi.
 • Điều đó có nghĩa, luật pháp chỉ yêu cầu mọi người trực tiếp nuôi con phải đáp ứng các điều kiện vật chất tối thiểu để nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ này.
 • Các điều kiện kinh tế của một người trực tiếp nuôi con thường được thể hiện thông qua thu nhập, công việc và tài sản của họ.
 • Trong trường hợp này, để có thể giành quyền nuôi con sau ly hôn trực tiếp, vợ chồng cần cung cấp căn cứ và bằng chứng chứng minh tài chính cũng như điều kiện kinh tế của họ, đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho con cái. người còn lại.
 • Tuy nhiên, có lợi thế kinh tế chỉ là một trong những yếu tố để Tòa án xem xét để quyết định quyền nuôi con sau ly hôn của vợ chồng chứ không phải là cơ sở quyết định.

b. Điều kiện tinh thần:

 • Tình trạng tâm thần được hiểu là các yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần, và sự phát triển tính cách của trẻ. Thông thường, các điều kiện tinh thần bao gồm:
  • Người phối ngẫu muốn giành quyền nuôi con trong luật hôn nhân gia đình trực tiếp phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, không liên quan đến tệ nạn xã hội, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành, định hướng và phát triển nhân cách của bọn trẻ.
  • Đồng thời, cha mẹ của đứa trẻ phải có sức khỏe tốt, có thể đảm bảo sự chăm sóc, chăm sóc và giáo dục của đứa trẻ, bởi vì nếu cha mẹ không thể tự chăm sóc bản thân, thì anh ta không thể được chăm sóc đứa trẻ.
 • Ngoài ra, điều kiện tinh thần cũng được xem xét thông qua các điều kiện thời gian để chăm sóc trẻ em. Theo đó, những người dành nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng con cái sẽ có lợi thế khi xem xét giành quyền trực tiếp nuôi con theo luật nuôi con khi ly hôn.
 • Bởi vì yếu tố này cho thấy thời gian để cha mẹ chăm sóc, chăm sóc và thích dạy dỗ con cái, tạo điều kiện cho con cái nhận được đầy đủ tình yêu của cha mẹ, hoàn thiện và phát triển nhân cách tốt.
 • Thời gian chăm sóc trẻ thường được xác định dựa trên tính chất công việc và thời gian làm việc của cha mẹ. Do đó, những người đi làm thường phải đi xa, hoặc về nhà sớm hoặc muộn, sẽ bất lợi hơn so với những người làm việc theo giờ làm việc cố định hoặc linh hoạt, hoặc làm việc tại nhà khi xem xét quyền nuôi dạy con cái.

c. Điều kiện môi trường sống:

 • Người được trao quyền trực tiếp nuôi con phải tạo môi trường sống tốt cho trẻ. Bởi vì môi trường là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển tính cách của bạn.
 • Việc đứa trẻ được phép sống trong một môi trường sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội hay xác định môi trường bạo lực là một trong những yếu tố để Tòa án quyết định quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn.
 • Dựa trên các yếu tố này, Tòa án sẽ xem xét cả hai điều kiện của cả hai cha mẹ, đồng thời xem xét lợi ích của tất cả các con, từ đó quyết định trao con cho vợ hoặc chồng khi giải quyết ly hôn.

Trong trường hợp con chung của vợ chồng đủ 7 tuổi trở lên nhưng khi ly hôn, vợ chồng có tranh chấp về quyền nuôi con trực tiếp, trường hợp này dựa trên Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình Năm 2014, Tòa án vẫn xem xét các điều kiện của cha và mẹ, lợi ích trong tất cả các khía cạnh của đứa trẻ (chẳng hạn như trường hợp trẻ em trên 03 tuổi nhưng dưới 07 tuổi) nhưng cũng phải dựa trên ý kiến ​​và nguyện vọng của trẻ em.

Trong trường hợp này, mặc dù cơ hội giành quyền của vợ chồng là bình đẳng, nhưng mong muốn đòi quyền nuôi con sau ly hôn của con được ở với bố hoặc mẹ là một trong những yếu tố quan trọng trong Tòa án xem xét quyền trực tiếp quyền nuôi con sau ly hôn của vợ chồng.

Như vậy, Không có thay đổi về cơ sở để có được quyền nuôi con khi ly hôn năm 2020 vì chế độ hôn nhân và gia đình vẫn đang được điều chỉnh theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.


Mẫu giấy ủy quyền nuôi con sau ly hôn
Mẫu giấy ủy quyền nuôi con sau ly hôn

Hãy liên hệ với Văn Phòng Luật DFC – Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com
VPMB: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
VPMN: Số 16, đường số 1, KDC Cityland, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *