Khung Hình Phạt Dành Cho Những Người Phạm Tội Dưới 18 Tuổi

Luật pháp Việt Nam rất nhân văn khi định khung hình phạt với những người dưới 18 tuổi. Vậy khung hình phạt cao nhất và khung hình phạt thấp nhất được áp dụng là gì khi một người phạm tội dưới 18 tuổi?

I. Hình Phạt Cho Người Phạm Tội Dưới 18 Tuổi.

Những người dưới 18 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự khi vi phạm pháp luật trong các trường hợp cần thiết và khi cho rằng các biện pháp giáo dục và cải tạo không ảnh hưởng nhiều đến tội ác của nhóm người này.

Theo quy định tại điều 91 BLHS 2015 thì người phạm tội dưới 18 tuổi sẽ không bị xử lý bằng khung hình phạt cao nhất là Tử hình hoặc Tù chung thân mà chỉ áp dụng những hình phạt dưới đây:

 • Xử phạt hành chính;
 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt cải tạo không giam giữ;
 • Phạt tù có thời hạn.
Luật sư tư vấn Luật Hình sự 19006512
Luật sư tư vấn Luật Hình sự 19006512

II. Hình Phạt Cao Nhất Cho Người Phạm Tội Dưới 18 Tuổi?

1. Hình phạt đối người người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

 • Không quá 18 năm tù nếu vi phạm pháp luật có quy định tù chung thân hoặc tử hình;
 • Không quá 1/2 mức phạt tù mà pháp luật áp dụng cho thời hạn tù.

2. Hình phạt đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

 • Không quá 12 năm tù nếu luật áp dụng quy định hình phạt chung thân hoặc tử hình
 • Không quá số tiền phạt tù mà pháp luật áp dụng cho thời hạn tù

Do đó, dựa trên các quy định của pháp luật, khung hình phạt cao nhất áp dụng là không quá 18 năm tù.

Tuy nhiên, khi một người thực hiện nhiều hành vi tội phạm và thực hiện các hành vi trước đó, thực hiện hành vi sau 18 tuổi, anh ta / cô ta sẽ được quy định như sau:

 • Nếu hình phạt của hành vi phạm tội dưới 18 tuổi, không quá 18 năm tù
 • Nếu hình phạt cho các tội dưới 18 tuổi nặng hơn, khung hình phạt cho các tội sau 18 tuổi sẽ được áp dụng.

III. Quyết Định Xử Phạt Trong Trường Hợp Phạm Tội

1. Chuẩn bị phạm tội:

 • Mức phạt cao nhất đối với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vì chuẩn bị thực hiện không quá một phần ba các hình phạt được quy định trong khung hình phạt cho việc chuẩn bị hình sự trong luật áp dụng.
 • Hình phạt tối đa đối với những người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đang chuẩn bị phạm tội không quá một phần hai của mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt cho việc chuẩn bị tội phạm trong luật áp dụng.

2. Phạm tội chưa đạt được

 • Các hình phạt cao nhất áp dụng cho những người trong độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi đã phạm tội chưa đạt đến dưới một phần ba các hình phạt cao nhất được quy định đối với người chưa thành niên phạm tội.
 • Các hình phạt cao nhất áp dụng cho những người từ 16 đến dưới 18 tuổi không quá một nửa các khoản tiền phạt quy định tại các Điều 99, 100 và 101 của Bộ luật Hình sự.

Xem thêm: ÁN TÍCH LÀ GÌ? NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH?

IV. Tổng Hợp Hình Phạt

1. Trong trường hợp phạm nhiều tội

a/ Khi xét xử một người dưới 18 tuổi cùng một lúc, Tòa án sẽ quyết định hình phạt cho mỗi tội và tổng hợp các hình phạt theo quy định chung. Nếu hình phạt chung là cải cách không giam giữ, hình phạt cao nhất sẽ không vượt quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn, mức phạt áp dụng cao nhất sẽ không vượt quá 18 năm đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ 14 đến dưới 16 tuổi khi phạm tội .

b/ Đối với một người đã phạm nhiều tội trước khi đến 16 tuổi, các tội đó được thực hiện sau khi đạt 16 tuổi, tổng hình phạt được áp dụng như sau:

 • Nếu hình phạt được tuyên cho tội phạm đã được thực hiện trước khi người đó đủ 16 tuổi trở lên
  bằng với hình phạt được áp dụng cho một tội phạm được thực hiện sau khi đến 16 tuổi, hình phạt chung sẽ không vượt quá mức phạt cao nhất đối với những người trong độ tuổi từ 14 đến dưới 16 theo quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Nếu hình phạt được áp dụng cho một tội phạm sau 16 tuổi nặng hơn hình phạt được áp dụng cho hành vi phạm tội trước 16 tuổi, thì hình phạt chung không vượt quá mức phạt cao. đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c/ Đối với một người phạm nhiều tội ác và tội phạm được thực hiện trước tuổi 18 và những người phạm tội sau khi đủ 18 tuổi, tổng hợp các hình phạt sẽ như sau:

 • Nếu hình phạt mà Tòa án áp dụng khi người dưới 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt được áp dụng đối với tội phạm đã gây ra khi người đó đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không vượt quá mức phạt cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Nếu hình phạt mà Tòa án áp dụng là khi người đó đủ 18 tuổi trở lên
  Hình phạt áp dụng đối với hành vi phạm tội khi người dưới 18 tuổi, hình phạt tương tự được áp dụng
  cho những người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.

2. Trong trường hợp tổng hợp nhiều bản án

Tổng hợp các hình phạt trong trường hợp một người đang thụ án và một lần nữa bị xét xử cho một tội phạm được thực hiện trước hoặc sau khi bản án đó được thực hiện, tuân thủ bản án chung là người lớn. Hình phạt chung không được vượt quá mức cao nhất được quy định trong tổng số hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội trong Mục II.


Dịch vụ Tổng đài Tư vấn Luật hình sự 190065152 của Công ty Luật DFC sẽ giúp các bạn giải đáp các vấn đề về người phạm tội là trẻ em dưới 18 tuổi, tư vấn giảm mức hình phạt đã tuyên, tư vấn tha tù trước hạn có điều kiện, tư vấn xóa án tích,…

Hãy liên hệ với Văn Phòng Luật DFC – Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com
VPMB: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
VPMN: Số 16, đường số 1, KDC Cityland, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *