Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia Việt Nam Là Gì?

Một đất nước muốn bền vững và thịnh vượng cần phải trừng phạt nghiêm khắc các ý tưởng và hành động để phá hủy chính quyền nhà nước và phá hủy hệ thống các cơ quan chính phủ. Do đó, mỗi quốc gia đã ban hành quy định về tội phạm này. Đối với Việt Nam, các tội xâm phạm An ninh Quốc gia được quy định từ Điều 78 đến 92 của Chương XI của Bộ luật Hình sự.

I. Khái Niệm

Các tội phạm xâm phạm An ninh Quốc gia là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với mục đích xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội và chế độ nhà nước cộng sản. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm chiếm sự tồn tại và sức mạnh của chính quyền nhân dân.

Các tội xâm phạm An ninh Quốc gia rất nguy hiểm, vì vậy luật pháp quy định các hình phạt rất nghiêm khắc như tử hình, tù chung thân và tù dài hạn. Ngoài các hình phạt chính, pháp luật cũng quy định các hình phạt bổ sung tại Điều 92 – Bộ luật hình sự như tước một số quyền dân sự, quản chế, cấm cư trú, tịch thu tài sản.

Tư vấn các tội xâm phạm an ninh quốc gia 19006512
Tư vấn các tội xâm phạm an ninh quốc gia 19006512

II. Các Tội Trực Tiếp Uy Hiếp Sự Tồn Tại Của Chính Quyền Nhân Dân

1. Tội phản bội Tổ quốc (Điều 78 – Bộ luật Hình sự)

 • Là hành vi của công dân Việt Nam thông đồng (tương tác chặt chẽ giữa người phạm tội và người nước ngoài) với nước ngoài nhằm gây nguy hiểm cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chủ nghĩa xã hội. chế độ và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tội phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 79 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành động thành lập hoặc gia nhập một tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở tất cả các cấp từ cấp trung ương đến địa phương.
 • Việc thành lập một tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có thể được thể hiện bằng một số hành vi như khởi xướng các hướng dẫn và chính sách của tổ chức (viết hướng dẫn, quy tắc, kế hoạch và chương trình hoạt động….), tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp mọi người vào tổ chức để lật đổ chính quyền nhân dân.
 • Tham gia lật đổ chính quyền nhân dân là trường hợp người phạm tội nhận thức được mục đích của tổ chức nhưng đã đồng ý và chấp nhận tham gia vào tổ chức, thực hiện các chương trình, kế hoạch và hoạt động của tổ chức, cơ quan.

II. Các Tội Trực Tiếp Uy Hiếp Sự Vững Mạnh Của Chính Quyền Nhân Dân

1. Tội phạm gián tiếp (Điều 80 – Bộ luật Hình sự)

 • Là hành vi của người nước ngoài, người không có quốc tịch, hành động tình báo, phá hoại hoặc tạo cơ sở cho các hoạt động tình báo hoặc phá hoại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Hoặc hành vi của công dân Việt Nam, làm cơ sở cho các hoạt động tình báo và phá hoại dưới sự chỉ đạo của nước ngoài; các hoạt động phát hiện, chỉ điểm, chứa chấp, hướng dẫn hoặc giúp đỡ người nước ngoài với các hoạt động tình báo phá hoại; cung cấp hoặc cung cấp thu nhập để cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài hoặc các tin tức và tài liệu khác để sử dụng nước ngoài chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tội phạm xâm phạm an ninh lãnh thổ (Điều 81 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành vi xâm nhập lãnh thổ, bóp méo biên giới quốc gia hoặc thực hiện các hành động khác nhằm làm tổn hại đến an ninh lãnh thổ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
  • Xâm nhập lãnh thổ là hành vi vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, vũ trang hoặc bán vũ trang. Xâm nhập có thể diễn ra bí mật hoặc công khai, bằng đường bộ, đường thủy hoặc kết quả. Ngoài ra, hành vi này có thể đi kèm với cướp, giết người, đốt phá, v.v.
  • Làm biến dạng biên giới quốc gia là hành động thay đổi vị trí của các mốc biên giới quốc gia.
  • Các hành động khác có thể là bắn phá từ biển, từ lãnh thổ của một quốc gia khác, …

3. Tội phạm bạo loạn(Điều 82 – Bộ luật Hình sự)

 • Là một hành động của các hoạt động vũ trang (tập hợp một số lượng lớn người, trang bị vũ khí và sử dụng lực lượng công cộng như tấn công các cơ quan nhà nước, giết người, v.v.)
 • Hoặc bạo lực có tổ chức (gây ra, tập hợp nhiều người không vũ trang người dân hoặc có nhưng hành vi không đáng kể của các cuộc biểu tình, biểu tình, phá hủy tài sản, vv)
 • Mục đích để nhằm chống lại chính phủ nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân.

4. Tội phạm hoạt động phỉ (Điều 83 – Bộ luật Hình sự)

 • Là hành vi hoạt động vũ trang ở vùng núi, vùng biển, khu vực nguy hiểm khác, giết người và cướp bóc tài sản nhằm chống lại chính quyền nhân dân.
 • Các hoạt động vũ trang trong tội phạm này được thực hiện một cách bí mật, tại thời điểm này, không công khai đối mặt với chính quyền.

5. Tội phạm Khủng bố chống lại chính quyền nhân dân (Điều 84 – Bộ luật Hình sự)

 • Là hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tự do thể chất của các quan chức, công chức hoặc công dân nhằm chống lại chính quyền nhân dân.
 • (Ví dụ: cố ý gây thương tích, bắt giữ, đe dọa giết người, … với các quan chức chủ chốt, thành viên tích cực trong các hoạt động xã hội, …).

6. Tội phạm phá hủy các cơ sở kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 85 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành vi phá hủy hoặc làm tổn hại các giá trị vật chất trong các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng. các hoạt động kinh tế, kỹ thuật, văn hóa và xã hội chống lại chính quyền nhân dân.

7. Tội phạm phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội (Điều 86 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành vi cố ý cản trở, không tuân thủ hoặc tuân thủ không đúng các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước (như chính sách giảm nghèo, chính sách kinh tế xã hội phát triển ở miền núi, …)

8. Tội phạm phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87 – Bộ luật Hình sự)

 • Là hành vi tuyên truyền, kích động hoặc bằng các biện pháp khác để chia rẽ sự đoàn kết của toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống lại chính quyền nhân dân.
 • (Ví dụ: gây hận thù, phân biệt đối xử với các nhóm dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, các tôn giáo, …)

9. Tội phạm tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 88 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành động chống lại Nhà nước tuyên truyền và phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc và tuyên truyền chiến tranh tâm lý và tin tức bịa đặt và gây hoang mang cho mọi người, sản xuất, lưu trữ và lưu hành các sản phẩm văn hóa có nội dung chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm chống lại chính quyền nhân dân.

10. Tội phạm gây rối an ninh (Điều 89 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành vi xúi giục, tụ tập trong đám đông người dân để gây rối an ninh, chống lại các quan chức làm nhiệm vụ, cản trở các hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội chống lại chính quyền nhân dân hoặc các đồng phạm khác phá vỡ an ninh.

11. Tội phạm chống phá nhà tù (Điều 90 – Bộ luật Hình sự)

 • Là hành vi phá hủy nhà tù, tổ chức trốn thoát khỏi nhà tù, đưa tù nhân, hộ tống hoặc trốn thoát khỏi nhà tù để chống lại chính quyền nhân dân.

12. Tội phạm trốn ra nước ngoài hoặc trốn ở nước ngoài để phản đối chính quyền nhân dân (Điều 91 – Bộ luật hình sự)

 • Là hành vi rời khỏi đất nước bất hợp pháp (như sử dụng tài liệu giả mạo để lừa đảo các cơ quan có thẩm quyền, đe dọa người có quyền kiểm soát rời đi, .. .) hoặc rời khỏi hợp pháp nhưng ở lại bất hợp pháp ở nước ngoài (chẳng hạn như đi học hoặc đi làm nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ, không được trở về nhà theo quy định,…) để phản đối chính quyền nhân dân.

Tham khảo dịch vụ tư vấn luật hình sự của Công ty Luật DFC chúng tôi.

Đường dây nóng tư vấn hình sự trực tuyến 1900 6512 của Công ty Luật DFC bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung tư vấn pháp luật hình sự, cụ thể:

1. Tư vấn về các tội phạm hình sự

 • Nếu bạn không biết các yếu tố cấu thành tội phạm, rất khó để khách hàng đánh giá liệu hành vi của bạn có phải là tội phạm hay không? Tội gì? Khung hình phạt là bao nhiêu? Hiểu được điều đó, Tổng đài tư vấn Luật hình sự 1900 6512 đã ra đời để giải quyết vấn đề này cho khách hàng.

Xem thêm:

TỘI PHẠM LÀ GÌ? PHÂN TÍCH CÁC LOẠI TỘI PHẠM

HÌNH PHẠT LÀ GÌ? Ý NGHĨA CỦA HÌNH PHẠT TẠI NƯỚC TA

2. Tư vấn về khung hình phạt

 • Mỗi loại tội phạm sẽ có khung hình phạt theo quy định của pháp luật. Mỗi trường hợp, hình phạt cụ thể sẽ khác nhau vì hoàn cảnh của từng trường hợp là khác nhau. Tổng đài sẽ tư vấn cho khách hàng về khung hình phạt và áp dụng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo mong đợi của khách hàng dựa trên các quy định của pháp luật;

3. Tư vấn về yêu cầu bồi thường / bồi thường thiệt hại trong các vụ án hình sự;

 • Trong nhiều trường hợp, vì người vi phạm pháp luật quá lo lắng về việc mình bị xem xét trách nhiệm hình sự, ngay cả khi bên bị thiệt hại “yêu cầu” bồi thường thiệt hại phải trả, bên vi phạm vẫn chấp nhận “bồi thường”.
 • Hoặc ngược lại, bạn là bên chịu thiệt hại nhưng không biết yêu cầu bồi thường là bao nhiêu, Tổng đài tư vấn Luật hình sự 1900 6512 sẽ trả lời cho bạn.

4. Đưa ra lời khuyên chi tiết về các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự,

 • Giúp khách hàng tư vấn về các tội phạm được quy định trong luật hình sự và các vấn đề liên quan khác.

5.  Giúp khách hàng tư vấn và cung cấp tài liệu luật hình sự miễn phí. Các tài liệu liên quan khác trong lĩnh vực luật hình sự

6. Cung cấp các quy định và văn bản pháp lý

 • Để giúp khách hàng nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của họ trong tình hình hiện tại trước khi các cơ quan nhà nước tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa cho các vụ án hình sự có liên quan tránh bị buộc phải cung cấp, cung cấp sớm, tuyên bố sai lệch ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật.

7. Giúp khách hàng soạn thảo các tài liệu liên quan trong quá trình phá án hình sự

 • Đơn xin truy tố hình sự;
 • Đơn xin lý lịch tư pháp;
 • Đơn xin bảo lãnh;
 • Kháng cáo;
 • Đơn xin sao chép bản án và quyết định;
 • Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc bị cáo;
 • Đơn xin miễn truy tố hình sự …

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *